คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

kind

ตรงข้ามกับ cruel

หมวดหมู่ cruel 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary kind แปลว่า:

 1. ชนิด

 2. อารีอารอบ

 3. ใจพระ

 4. กรุณา

 5. จำพวก

 6. พรรณ

 7. เภท

 8. ใจดี, ใจบุญ, เกื้อกูล, เมตตา, กรุณา

 9. อ่อนโยน, นุ่มนวล, เอาอกเอาใจ, เต็มไปด้วยความเอาใจใส่

 10. ชนิด, ประเภท, พวก, ประการ, แบบ, พรรณ

 ภาพประกอบ

 • kind

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "kind"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่