ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "kind"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    kind

    ความหมายตรงข้ามกับ cruel

    ความหมายตรงข้ามกับ cruel

    Listen to voicemalefemale