ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "cruel"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  cruel

  ความหมายตรงข้ามกับ human

  แปลว่า โหดร้าย

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า ใจดี

  ความหมายตรงข้ามกับ human

  Listen to voicemalefemale
 • 2/3

  cruel

  ความหมายตรงข้ามกับ humane

  แปลว่า โหดร้าย

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า มีมนุษยธรรม

  ความหมายตรงข้ามกับ humane

 • 3/3

  cruel

  ความหมายตรงข้ามกับ kind

  แปลว่า โหดร้าย

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า ใจดี

  ความหมายตรงข้ามกับ kind

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "cruel"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
animalhuman
kindcruel