คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

cruel

ตรงข้ามกับ kind

หมวดหมู่ kind

ตรงข้ามกับ humane

หมวดหมู่ humane

ตรงข้ามกับ human

หมวดหมู่ human

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary cruel แปลว่า:

 1. (adj) ซึ่งก่อให้เกิดความเจ็บปวด, ร้ายแรง

 2. (adj) ทมิฬ

 3. (adj) หิน

 4. (adj) โหด

 5. (adj) โหดร้าย

 6. (adj) ใจมาร

 7. (adj) ใจยักษ์

 8. (adj) ใจหิน

 ภาพประกอบ

 • cruel เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน cruel ตรงข้ามกับ kind หมวด kind
 • cruel เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน cruel ตรงข้ามกับ humane หมวด humane
 • cruel เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน cruel ตรงข้ามกับ human หมวด human

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

calm capable capture careful cheerful child cloudy common correct create kind

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "cruel"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่