คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

crooked

ตรงข้ามกับ straight

หมวดหมู่ straight 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary crooked แปลว่า:

  1. กระยึกกระยือ

  2. เบี้ยว, เอียง (เช่น รูปภาพ)

  3. โค้งงอ

  4. ไม่ซื่อสัตย์

  5. เงี้ยว

  6. มุ้ม

  7. ชุ้ง

 ภาพประกอบ

  • crooked
  • crooked

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "crooked"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่