คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

curse

ตรงข้ามกับ bless

หมวดหมู่ bless 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary curse แปลว่า:

 1. สาบาน

 2. ผรุสวาท

 3. คำสาปแช่ง

 4. คำสาปแช่ง

 5. ผรุสวาท

 6. สาปแช่ง

 7. คำสาป

 8. สาปแช่ง

 9. แช่งด่า

 10. สาปส่ง

 11. ทำให้เจ็บปวด, ทำให้ทุกข์ทรมาน

 12. คำแช่ง

 13. ต้นเหตุของความหายนะ

 14. การขับออกจากศาสนา

 ภาพประกอบ

 • curse

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "curse"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่