ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "curse"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    curse

    ความหมายตรงข้ามกับ bless

    ความหมายตรงข้ามกับ bless

    Listen to voicemalefemale