คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

damage

ตรงข้ามกับ improve

หมวดหมู่ improve 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary damage แปลว่า:

  1. การทำร้าย, การประทุษร้าย

  2. ทำความเสียหาย, ทำให้เสียหาย, ก่อผลเสียหาย, ส่งผลร้าย, ทำลาย, ล้างผลาญ

  3. บุบสลาย

  4. ความเสียหาย

  5. ทำความเสียหาย, ทำให้เสียหาย, ก่อผลเสียหาย, ส่งผลร้าย, ทำลาย, ล้างผลาญ

  6. ผลเสียหาย

  7. รายจ่าย

  8. ความเสียหาย, ผลเสียหาย, ผลร้าย, ผลเสีย

 ภาพประกอบ

  • damage

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "damage"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่