ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "damage"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    damage

    ความหมายตรงข้ามกับ improve

    ความหมายตรงข้ามกับ improve

    Listen to voicemalefemale