ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "dawn"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  dawn

  ความหมายตรงข้ามกับ sunset

  ความหมายตรงข้ามกับ sunset

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  dawn

  ความหมายตรงข้ามกับ dusk

  แปลว่า รุ่งอรุณ

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า พลบค่ำ

  ความหมายตรงข้ามกับ dusk

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "dawn"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
duskdawn
sunrisesunset

คำศัพท์ หมวด "sunset" เหมือนกับ "dawn"   ได้แก่