คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

dawn

ตรงข้ามกับ sunset

หมวดหมู่ sunset 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ dusk

หมวดหมู่ dusk 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary dawn แปลว่า:

 1. อรุโณทัย

 2. เวลาย่ำรุ่ง

 3. แสงเงินแสงทอง

 4. เช้าตรู่

 5. อรุณ

 6. ฟ้าสาง

 7. รุ่งอรุณ, เช้าตรู่, เช้ามืด, รุ่งเช้า, อรุโณทัย

 8. ฟ้าสาง

 9. สาง

 10. รุ่งอรุณ

 11. อุษา

 12. รุ่งสาง

 13. ไก่โห่

 14. เช้ามืด

 15. เพรางาย

 16. ย่ำรุ่ง

 17. เบิกอรุณ

 18. ประฮาม

 19. เริ่มขึ้น, ปรากฏขึ้น, เริ่มต้น

 20. การเริ่มขึ้น, การเริ่มปรากฏขึ้น, การเริ่มต้น

 ภาพประกอบ

 • dawn
 • dawn

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "dawn"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่