คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

difficult

ตรงข้ามกับ easy

หมวดหมู่ easy

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary difficult แปลว่า:

  1. (adj) ยาก, ลำบาก, ยุ่งยาก, ลำเค็ญ, ทุกข์ยาก

  2. (adj) ยากเข็ญ

 ภาพประกอบ

  • difficult เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน difficult ตรงข้ามกับ easy หมวด easy

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

dangerous dark daughter dead dense detest dim disappear displease dusk easy simple

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "difficult"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่