ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "dismiss"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    dismiss

    ความหมายตรงข้ามกับ adjourn

    ความหมายตรงข้ามกับ adjourn

    Listen to voicemalefemale