คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

messy

ตรงข้ามกับ neat

หมวดหมู่ neat 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ tidy

หมวดหมู่ tidy 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary messy แปลว่า:

  1. ซึ่งยุ่งยากใจ, สับสน, ซึ่งลำบากใจ

  2. ซึ่งไม่เรียบร้อยและสกปรก, ซึ่งไม่เป็นระเบียบ, ซึ่งยุ่งเหยิง

 ภาพประกอบ

  • messy
  • messy

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "messy"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่