ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "magnetized"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  magnetized

  ความหมายตรงข้ามกับ demagnetized

  ความหมายตรงข้ามกับ demagnetized

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  magnetized

  ความหมายตรงข้ามกับ repel

  ความหมายตรงข้ามกับ repel