คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

majority

ตรงข้ามกับ minority

หมวดหมู่ minority

EN-TH Dictionary majority แปลว่า:

  1. (adj) ข้างมาก

  2. (adj) ซึ่งเป็นส่วนใหญ่

  3. (n) ฝ่ายข้างมาก

  4. (n) พลตรี (ยศ)

  5. (n) ส่วนใหญ่

  6. (n) ส่วนใหญ่, ส่วนใหญ่ที่สุดของกลุ่ม

  7. (n) เสียงข้างมาก

  8. (n) เสียงข้างมาก, เสียงส่วนมาก, ส่วนรวม, ฝ่ายข้างมาก

  9. (n) เสียงส่วนมาก

 ภาพประกอบ

  • majority เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน majority ตรงข้ามกับ minority หมวด minority

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

mad magnetized male mild miscellaneous mistake moist most mother

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "majority"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่