Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms minority

Antonyms MINORITY ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms minority

Antonyms MINORITY ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. majority
    ตรงข้ามกับ minority

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms minority"