ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "famous"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    famous

    ความหมายตรงข้ามกับ unknown

    ความหมายตรงข้ามกับ unknown

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ หมวด "unknown" เหมือนกับ "famous"   ได้แก่