Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms unknown

Antonyms UNKNOWN ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms unknown

Antonyms UNKNOWN ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. famous
    ตรงข้ามกับ unknown
  2. known
    ตรงข้ามกับ unknown

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms unknown"