ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "land"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    land

    ความหมายตรงข้ามกับ sea

    ความหมายตรงข้ามกับ sea

    Listen to voicemalefemale