คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

land

ตรงข้ามกับ sea

หมวดหมู่ sea 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary land แปลว่า:

 1. ที่ดิน

 2. เมทนีดล

 3. ผืนดิน

 4. นำขึ้นบก

 5. ที่

 6. แผ่นดิน

 7. ปัถพี

 8. แผ่นดิน

 9. แดน

 10. บินลง

 11. พื้นปฐพี

 12. ด้าว

 13. พื้นที่ชนบท, พื้นที่ทำการเกษตร, พื้นที่ทำนาหรือไร่

 14. ขึ้นฝั่ง

 15. ขึ้นบก

 16. นำลงจอด (เครื่องบิน), บินลง, ร่อนลง, ลงสู่

 17. พื้นดิน, แผ่นดิน, ผืนดิน

 18. อาณาจักร, ขอบเขตปกครอง, ดินแดน, เขต

 19. อสังหาริมทรัพย์, ที่ดิน

 20. พื้นที่ที่มีขอบเขต, อาณาบริเวณ

 ภาพประกอบ

 • land

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "land"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่