คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

lawyer

ตรงข้ามกับ client

หมวดหมู่ client 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary lawyer แปลว่า:

  1. ทนายความ

  2. ทนาย

  3. นักกฎหมาย

  4. ทนายความ, ทนาย, นิติกร, นักกฎหมาย

  5. เป็นทนายความ

  6. หมอความ

 ภาพประกอบ

  • lawyer

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "lawyer"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่