EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

lawyer

N

แปลว่า ทนายความ

ตัวอย่าง สุโขเป็นทนายความประจำบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

เพิ่มเติม ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ว่าความแทนคู่ความในศาล

Posted on by Admin

แปลว่า ทนาย

ตัวอย่าง พวกเขาสามารถจ้างทนายที่ดีที่สุด เพื่อช่วยต่อสู้ไม่ให้มีความผิดทางด้านกฎหมายได้

เพิ่มเติม ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ว่าความแทนคู่ความในศาล

Posted on by Admin

แปลว่า นักกฎหมาย

เพิ่มเติม ผู้ชำนาญเกี่ยวกับกฎหมาย

Posted on by Admin

แปลว่า ทนายความ, ทนาย, นิติกร, นักกฎหมาย

Posted on by Admin

แปลว่า หมอความ

ตัวอย่าง เพื่อนพ้องที่ร่วมโต๊ะในวันนั้นล้วนต่างก็เป็นหมอความที่พอใจจะเรียกตัวเองว่าทนายเอนกประสงค์

Posted on by Admin

VI

แปลว่า เป็นทนายความ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ทนาย หมายถึง:

  1. [ทะ-] น. ผู้รับใช้, ผู้แทนนาย, (ใช้แก่ผู้มีอํานาจ); คำเรียกทนายความอย่างสั้น ๆ.

พจนานุกรมไทย ทนายความ หมายถึง:

  1. น. ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ว่าต่างแก้ต่างคู่ความในเรื่องอรรถคดี, เรียกสั้น ๆ ว่า ทนาย; (กฎ) ผู้ที่สภาทนายความได้รับจดทะเบียนและออกใบอนุญาตให้เป็นทนายความ; (ปาก) หมอความ; (โบ) ผู้พากย์หนัง.

พจนานุกรมไทย หมอความ หมายถึง:

  1. (ปาก) น. ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ว่าต่างแก้ต่างคู่ความในเรื่องอรรถคดี, ทนาย หรือ ทนายความ ก็เรียก.

 ภาพประกอบ

  • lawyer แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ lawyer แปลว่า ทนายความ ประเภท N ตัวอย่าง สุโขเป็นทนายความประจำบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เพิ่มเติม ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ว่าความแทนคู่ความในศาล หมวด N
  • lawyer แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ lawyer แปลว่า ทนาย ประเภท N ตัวอย่าง พวกเขาสามารถจ้างทนายที่ดีที่สุด เพื่อช่วยต่อสู้ไม่ให้มีความผิดทางด้านกฎหมายได้ เพิ่มเติม ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ว่าความแทนคู่ความในศาล หมวด N
  • lawyer แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ lawyer แปลว่า นักกฎหมาย ประเภท N เพิ่มเติม ผู้ชำนาญเกี่ยวกับกฎหมาย หมวด N
  • lawyer แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ lawyer แปลว่า ทนายความ, ทนาย, นิติกร, นักกฎหมาย ประเภท N หมวด N
  • lawyer แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ lawyer แปลว่า เป็นทนายความ ประเภท VI หมวด VI
  • lawyer แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ lawyer แปลว่า หมอความ ประเภท N ตัวอย่าง เพื่อนพ้องที่ร่วมโต๊ะในวันนั้นล้วนต่างก็เป็นหมอความที่พอใจจะเรียกตัวเองว่าทนายเอนกประสงค์ หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "lawyer"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"