คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

large

ตรงข้ามกับ small

หมวดหมู่ small 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ little

หมวดหมู่ little 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ tiny

หมวดหมู่ tiny 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary large แปลว่า:

  1. เบ้อเริ่ม

  2. ใหญ่, ใหญ่โต, กว้างขวาง, กว้าง

  3. เบ้อเร่อเท่อ

 ภาพประกอบ

  • large
  • large
  • large

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "large"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่