Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms little

Antonyms LITTLE ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ
Antonyms LITTLE ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

Antonyms little

Antonyms LITTLE ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. big
  ตรงข้ามกับ little
 2. great
  ตรงข้ามกับ little
 3. huge
  ตรงข้ามกับ little
 4. large
  ตรงข้ามกับ little
 5. vast
  ตรงข้ามกับ little

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms little"