ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "death"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  death

  ความหมายตรงข้ามกับ birth

  แปลว่า ความตาย

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า การเกิด

  ความหมายตรงข้ามกับ birth

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  death

  ความหมายตรงข้ามกับ life

  แปลว่า ความตาย

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า ชีวิต

  ความหมายตรงข้ามกับ life

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "death"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
birthdeath
lifedeath