ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "birth"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  birth

  ความหมายตรงข้ามกับ death

  แปลว่า กำเนิด

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า ความตาย

  ความหมายตรงข้ามกับ death

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "birth"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
lifedeath
deathbirth

คำศัพท์ หมวด "death" เหมือนกับ "birth"   ได้แก่