ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "bitter"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  bitter

  ความหมายตรงข้ามกับ sweet

  แปลว่า ขม

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า หวาน

  ความหมายตรงข้ามกับ sweet

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ หมวด "sweet" เหมือนกับ "bitter"   ได้แก่