Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms sweet

Antonyms SWEET ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms sweet

Antonyms SWEET ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. bitter
    ตรงข้ามกับ sweet
  2. sour
    ตรงข้ามกับ sweet

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms sweet"