ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "buy"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    buy

    ความหมายตรงข้ามกับ sell

    ความหมายตรงข้ามกับ sell

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ หมวด "sell" เหมือนกับ "buy"   ได้แก่