คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

buy

ตรงข้ามกับ sell

หมวดหมู่ sell

EN-TH Dictionary buy แปลว่า:

  1. (n) การซื้อ, การต่อรอง, การแลกเปลี่ยน

  2. (v) จับจ่าย

  3. (v) จับจ่ายใช้สอย

  4. (vt) ซื้อ

  5. (v) ซื้อหา

 ภาพประกอบ

  • buy เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน buy ตรงข้ามกับ sell หมวด sell

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

back beautiful big bitter bold bound brave broad build

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "buy"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่