คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

purchase

ตรงข้ามกับ sell

หมวดหมู่ sell 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary purchase แปลว่า:

  1. ได้มา (ด้วยความพยายาม), ได้รับ

  2. ซื้อ

  3. ซื้อ

  4. จัดซื้อ

  5. ทำให้เคลื่อนที่ด้วยเครื่องมือสำหรับงัด

  6. การซื้อ

  7. การได้มาด้วยความพยายาม

  8. ของที่ซื้อมา

 ภาพประกอบ

  • purchase

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "purchase"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่