ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "busy"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    busy

    ความหมายตรงข้ามกับ idle

    ความหมายตรงข้ามกับ idle

    Listen to voicemalefemale