คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

create

ตรงข้ามกับ destroy

หมวดหมู่ destroy 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ demolish

หมวดหมู่ demolish 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ wreck

หมวดหมู่ wreck 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary create แปลว่า:

 1. แต่งตั้ง

 2. สร้าง

 3. รังสรรค์

 4. เนรมิต

 5. สร้างสรรค์, ประดิษฐ์

 6. รังสฤษฏ์

 7. สร้าง

 8. เสก

 9. สร้างสรรค์

 10. รังรักษ์

 11. คิด

 12. สร้างสรรค์

 ภาพประกอบ

 • create
 • create
 • create

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "create"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่