ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "create"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  create

  ความหมายตรงข้ามกับ demolish

  ความหมายตรงข้ามกับ demolish

  Listen to voicemalefemale
 • 2/3

  create

  ความหมายตรงข้ามกับ destroy

  ความหมายตรงข้ามกับ destroy

 • 3/3

  create

  ความหมายตรงข้ามกับ wreck

  ความหมายตรงข้ามกับ wreck

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "create"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
builddemolish
destroycreate