ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "common"

- มีทั้งหมด 5 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/5

  common

  ความหมายตรงข้ามกับ exceptional

  ความหมายตรงข้ามกับ exceptional

  Listen to voicemalefemale
 • 2/5

  common

  ความหมายตรงข้ามกับ extraordinary

  ความหมายตรงข้ามกับ extraordinary

 • 3/5

  common

  ความหมายตรงข้ามกับ rare

  ความหมายตรงข้ามกับ rare

 • 4/5

  common

  ความหมายตรงข้ามกับ uncommon

  ความหมายตรงข้ามกับ uncommon

 • 5/5

  common

  ความหมายตรงข้ามกับ unique

  ความหมายตรงข้ามกับ unique