Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms extraordinary

Antonyms EXTRAORDINARY ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ
Antonyms EXTRAORDINARY ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

Antonyms extraordinary

Antonyms EXTRAORDINARY ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. common
    ตรงข้ามกับ extraordinary
  2. ordinary
    ตรงข้ามกับ extraordinary

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms extraordinary"