Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms exceptional

Antonyms EXCEPTIONAL ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ
Antonyms EXCEPTIONAL ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

Antonyms exceptional

Antonyms EXCEPTIONAL ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. common
    ตรงข้ามกับ exceptional
  2. ordinary
    ตรงข้ามกับ exceptional

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms exceptional"