ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "correct"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  correct

  ความหมายตรงข้ามกับ wrong

  แปลว่า ถูกต้อง

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า ผิด

  ความหมายตรงข้ามกับ wrong

  Listen to voicemalefemale
 • 2/3

  correct

  ความหมายตรงข้ามกับ false

  แปลว่า ถูกต้อง

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า ผิด

  ความหมายตรงข้ามกับ false

 • 3/3

  correct

  ความหมายตรงข้ามกับ incorrect

  แปลว่า ถูกต้อง

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า ผิด

  ความหมายตรงข้ามกับ incorrect

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "correct"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
falsecorrect
rightwrong