คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

correct

ตรงข้ามกับ wrong

หมวดหมู่ wrong

ตรงข้ามกับ incorrect

หมวดหมู่ incorrect

ตรงข้ามกับ false

หมวดหมู่ false

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary correct แปลว่า:

  1. (v) ดัดนิสัย

  2. (v) ดัดสันดาน

  3. (vt) ตำหนิ, ตำหนิเพื่อแก้ไข

  4. (adj) ถูกต้อง, ไม่มีผิดพลาด, แม่นยำ

  5. (vt) แก้ไขให้ถูกต้อง, ทำให้ถูกต้อง, ตรวจแก้, ตรวจให้ถูกต้อง

 ภาพประกอบ

  • correct เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน correct ตรงข้ามกับ wrong หมวด wrong
  • correct เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน correct ตรงข้ามกับ incorrect หมวด incorrect
  • correct เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน correct ตรงข้ามกับ false หมวด false

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

calm capable capture careful cheerful child cloudy common create false

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "correct"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่