ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "capable"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    capable

    ความหมายตรงข้ามกับ incapable

    ความหมายตรงข้ามกับ incapable

    Listen to voicemalefemale