คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

capable

ตรงข้ามกับ incapable

หมวดหมู่ incapable

EN-TH Dictionary capable แปลว่า:

  1. (adj) ที่ทำได้ดี

  2. (adj) ที่สามารถทำได้

 ภาพประกอบ

  • capable เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน capable ตรงข้ามกับ incapable หมวด incapable

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

calm capture careful cheerful child cloudy common correct create

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "capable"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่