คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

can

ตรงข้ามกับ can not

หมวดหมู่ can not 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ can't

หมวดหมู่ can't 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary can แปลว่า:

 1. กระป๋อง

 2. กระป๋อง

 3. สามารถ

 4. กระป๋อง

 5. อาจ

 6. ได้

 7. กระป๋องน้ำ

 8. ย่อม

 9. ปริมาณหนึ่งกระป๋อง

 10. ห้องน้ำ (คำสแลง)

 11. บรรจุกระป๋อง

 12. คุก (คำสแลง)

 13. สามารถ, สามารถที่จะ

 ภาพประกอบ

 • can
 • can

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "can"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่