ภาษาอังกฤษ

can

N

แปลว่า กระป๋อง

ตัวอย่าง เครื่องนี้มีประสิทธิภาพในการบรรจุกระป๋องซุปมาก

เพิ่มเติม ภาชนะทำด้วยเหล็กวิลาดหรือสังกะสีเป็นต้น มักมีรูปเป็นทรงกระบอก สำหรับบรรจุของต่างๆ

Posted on by Admin

แปลว่า กระป๋อง

Posted on by Admin

แปลว่า กระป๋องน้ำ

ตัวอย่าง ข้าพเจ้าแกว่งพู่กันเบาๆ ในกระป๋องน้ำ

Posted on by Admin

แปลว่า ปริมาณหนึ่งกระป๋อง

Posted on by Admin

แปลว่า ห้องน้ำ (คำสแลง)

Posted on by Admin

แปลว่า คุก (คำสแลง)

Posted on by Admin

CLAS

แปลว่า กระป๋อง

ตัวอย่าง หมอแนะนำว่าไม่ควรดื่มโค้กเกินวันละ 2 กระป๋อง

Posted on by Admin

AUX

แปลว่า สามารถ

Posted on by Admin

แปลว่า ย่อม

ตัวอย่าง ไม้ต่างชนิดกันย่อมมีความสามารถในการดูดซึมแร่ธาตุต่างๆ แตกต่างกันไป

เพิ่มเติม คำช่วยกริยา แสดงว่าเป็นไปตามปกติ ตามธรรมดา หรือ เป็นสามัญทั่วๆ ไป

Posted on by Admin

แปลว่า สามารถ, สามารถที่จะ

Posted on by Admin

ADV

แปลว่า อาจ

ตัวอย่าง ญี่ปุ่นไม่อาจเป็นปากเสียงหรือตัวแทนของอาเซียนในที่ประชุมได้

เพิ่มเติม มีคุณสมบัติเหมาะแก่การจัดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Posted on by Admin

แปลว่า ได้

ตัวอย่าง เด็กจะกินข้าวได้ต่อเมื่อล้างมือเรียบร้อยแล้ว

Posted on by Admin

VT

แปลว่า บรรจุกระป๋อง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กระป๋อง หมายถึง:

 1. น. ภาชนะทําด้วยเหล็กวิลาดหรือสังกะสีเป็นต้น มักมีรูปเป็นทรงกระบอก สําหรับบรรจุของต่าง ๆ, ลักษณนามว่า ใบ, ลูก.

พจนานุกรมไทย สามารถ หมายถึง:

 1. [สามาด] เป็นคำช่วยกริยาบอกว่ามีคุณสมบัติที่จะทำได้ เช่น เขาสามารถเดินได้ชั่วโมงละ ๕ กิโลเมตร เพื่อนฉันสามารถขี่จักรยานไต่ลวดได้. ว. มีคุณสมบัติที่จะทำได้ โดยเฉพาะทางความรู้หรือความชำนาญเป็นต้น เช่น ลูกเขาเป็นคนสามารถเรียนอะไรก็เรียนได้. (ส. สมรฺถ; ป. สมตฺถ).

พจนานุกรมไทย อาจ หมายถึง:

 1. ว. กล้า ในคำว่า อาจหาญ; สามารถ เช่น เรื่องยาก ๆ อย่างนี้เขาทำได้ ผมไม่อาจทำได้อย่างเขา; เป็นคําช่วยกริยาบอกความคาดคะเน เช่น พรุ่งนี้เขาอาจมาประชุมได้ หรือใช้แสดงว่าสิ่งหนึ่งใช้แทนอีกสิ่งหนึ่งได้ เช่น เมื่อไม่มีกะทิก็อาจใช้นมสดได้.

พจนานุกรมไทย ได้ หมายถึง:

 1. ก. รับมาหรือตกมาเป็นของตัว เช่น ได้เงิน ได้ลูก ได้แผล; ใช้ประกอบท้ายคํากริยา มีความหมายต่าง ๆ แล้วแต่ความแวดล้อม คือ อาจ, สามารถ, เช่น เดินได้ เขียนได้; สําเร็จผล เช่น สอบได้; อนุญาต เช่น ลงมือกินได้ ไปได้; (ไว) คําช่วยกริยาบอกอดีต เช่น ได้กิน ได้ไป; เรียกเงินหรือสิ่งที่ได้มาว่า เงินได้ รายได้.

พจนานุกรมไทย ย่อม หมายถึง:

 1. ว. มีขนาดค่อนข้างเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่ใหญ่กว่า เช่น นี่ขนาดใหญ่ นั่นขนาดย่อม, เบา (ใช้แก่ราคา); ลดลง, หย่อน.

 2. คําช่วยกริยา แสดงว่าเป็นไปตามปรกติ ตามธรรมดา หรือ เป็นสามัญทั่ว ๆ ไป เช่น สัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วย่อมตาย.

 ภาพประกอบ

 • can
 • can
 • can
 • can
 • can
 • can
 • can
 • can
 • can
 • can
 • can
 • can
 • can

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "can"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"