ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "can"

- มีทั้งหมด 13 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/13

  can

  แปลว่า สามารถ

  ประเภท AUX

  Listen to voicemalefemale
 • 2/13

  can

  แปลว่า กระป๋อง

  ตัวอย่าง เครื่องนี้มีประสิทธิภาพในการบรรจุกระป๋องซุปมาก

  เพิ่มเติม ภาชนะทำด้วยเหล็กวิลาดหรือสังกะสีเป็นต้น มักมีรูปเป็นทรงกระบอก สำหรับบรรจุของต่างๆ

  ประเภท N

 • 3/13

  can

  แปลว่า กระป๋อง

  ตัวอย่าง หมอแนะนำว่าไม่ควรดื่มโค้กเกินวันละ 2 กระป๋อง

  ประเภท CLAS

 • 4/13

  can

  แปลว่า กระป๋อง

  ประเภท N

 • 5/13

  can

  แปลว่า กระป๋องน้ำ

  ตัวอย่าง ข้าพเจ้าแกว่งพู่กันเบาๆ ในกระป๋องน้ำ

  ประเภท N

 • 6/13

  can

  แปลว่า คุก (คำสแลง)

  ประเภท N

 • 7/13

  can

  แปลว่า บรรจุกระป๋อง

  ประเภท VT

 • 8/13

  can

  แปลว่า ปริมาณหนึ่งกระป๋อง

  ประเภท N

 • 9/13

  can

  แปลว่า ย่อม

  ตัวอย่าง ไม้ต่างชนิดกันย่อมมีความสามารถในการดูดซึมแร่ธาตุต่างๆ แตกต่างกันไป

  เพิ่มเติม คำช่วยกริยา แสดงว่าเป็นไปตามปกติ ตามธรรมดา หรือ เป็นสามัญทั่วๆ ไป

  ประเภท AUX

 • 10/13

  can

  แปลว่า สามารถ, สามารถที่จะ

  ประเภท AUX

 • 11/13

  can

  แปลว่า ห้องน้ำ (คำสแลง)

  ประเภท N

 • 12/13

  can

  แปลว่า อาจ

  ตัวอย่าง ญี่ปุ่นไม่อาจเป็นปากเสียงหรือตัวแทนของอาเซียนในที่ประชุมได้

  เพิ่มเติม มีคุณสมบัติเหมาะแก่การจัดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

  ประเภท ADV

 • 13/13

  can

  แปลว่า ได้

  ตัวอย่าง เด็กจะกินข้าวได้ต่อเมื่อล้างมือเรียบร้อยแล้ว

  ประเภท ADV