EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

close

V

แปลว่า กระชั้นชิด

ตัวอย่าง เวลากระชั้นชิดเข้ามาจนผมทำอะไรแทบไม่ทัน

Posted on by Admin

แปลว่า ติด

ตัวอย่าง พ่อเอาแก้มมาติดแก้มลูกสาว พร้อมกับกอดแน่นๆ

เพิ่มเติม อาการที่ของ 2 สิ่งแนบกันอยู่

Posted on by Admin

แปลว่า ปิดกล้อง

ตัวอย่าง หลังจากที่ละครสายใจปิดกล้อง ทางผู้จัดละครก็เปิดละครเรื่องที่ 2 ทันที

เพิ่มเติม เสร็จสิ้นการถ่ายภาพยนตร์ครั้งสุกท้ายของแต่ละเรื่อง

Posted on by Admin

แปลว่า กระชั้น

ตัวอย่าง รถยนต์กระชั้นเข้ามาใกล้เด็กเต็มทีโดยไม่ชะลอความเร็ว

Posted on by Admin

แปลว่า งับ

ตัวอย่าง คนรับใช้เดินมางับประตูห้องเจ้านาย

Posted on by Admin

แปลว่า หุบ

ตัวอย่าง เธออ้าปากกำลังจะพูด แต่กลับหุบลงเมื่อครูเดินผ่านมา

เพิ่มเติม อาการรวมเข้าของสิ่งที่ขยายออก

Posted on by Admin

แปลว่า ปิด

ตัวอย่าง หลายโครงการฉลองความสำเร็จปิดโครงการก่อสร้างในปีนี้

Posted on by Admin

แปลว่า คู่คี่

ตัวอย่าง ปริมาณการผลิตเหล็กของทั้งสองโรงงานนี้คู่คี่กัน

Posted on by Admin

แปลว่า หับ

ตัวอย่าง แม่ออกมาไล่เขาเข้าบ้านและหับบานประตูลงกลอน

Posted on by Admin

แปลว่า คับ

ตัวอย่าง หนอนมีผนังลำตัวห่อหุ้มอยู่ภายนอกเมื่อเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จะเต็มและคับผนังลำตัวที่หุ้มอยู่

เพิ่มเติม มีลักษณะหรือปริมาณเกินพอดี

Posted on by Admin

ADJ

แปลว่า ใกล้

Posted on by Admin

แปลว่า ใกล้ชิด

ตัวอย่าง ญาติที่ใกล้ชิดกับผู้ตายก็เหลืออยู่ไม่กี่คน

Posted on by Admin

แปลว่า ที่คล้ายกัน, ที่แตกต่างกันน้อยมาก

Posted on by Admin

แปลว่า ซี้

ตัวอย่าง ตอนนี้เขาสองคนกลายเป็นเพื่อนซี้กันไปแล้ว

เพิ่มเติม ที่เข้ากันได้ดี, ที่รู้ใจกัน

Posted on by Admin

แปลว่า สนิท

ตัวอย่าง ท่านไปมาหาสู่ทีบ้านกระผมเป็นประจำจนกลายเป็นญาติสนิทที่ผมมักคุ้นจนลืมความเป็นเจ้าเป็นนายของท่านไป

เพิ่มเติม ที่รู้จักชอบพอกันมานาน

Posted on by Admin

แปลว่า ที่มีความใกล้ชิดกัน

Posted on by Admin

ADV

แปลว่า ใกล้

Posted on by Admin

แปลว่า ชิด

ตัวอย่าง เรายืนอยู่ชิดกันมาก จนแทบได้ยินเสียงเต้นของหัวใจ

Posted on by Admin

VI

แปลว่า จบ

Posted on by Admin

แปลว่า ปิด

Posted on by Admin

VT

แปลว่า ปิด

Posted on by Admin

แปลว่า ทำให้จบ

Posted on by Admin

N

แปลว่า การล้มเลิก

ตัวอย่าง การล้มเลิกกิจการของบริษัทมีสาเหตุมาจากเศรษฐกิจตกต่ำ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กระชั้น หมายถึง:

 1. ว. ใกล้ชิด (เข้ามา) (ใช้แก่เวลาหรือเหตุการณ์) เช่น เวลากระชั้นเข้ามา ขี่ม้าขับกระชั้นมา, เร่งเข้า เช่น ไก่ขันกระชั้นเสียง, นิยมใช้เข้าคู่กับคํา กระโชก เป็น กระโชกกระชั้น.

พจนานุกรมไทย คับ หมายถึง:

 1. ว. มีขนาดไม่พอดีกัน ทําให้แน่น ตึง หรือ ฝืด สวมหรือใส่ได้โดยยาก เช่น เสื้อคับ หมวกคับ แหวนคับ, ตรงข้ามกับ หลวม. ก. มีลักษณะหรือปริมาณเกินพอดี เช่น จระเข้คับคลอง ลิ้นคับปาก ฝูงคนคับถนน เสียงคับบ้าน ข้าวคับหม้อ.

พจนานุกรมไทย คู่คี่ หมายถึง:

 1. ว. ไล่เลี่ยกัน เช่น เขามีคะแนนคู่คี่กัน. น. ชื่อการพนันชนิดหนึ่งที่ถือจํานวนคู่หรือจํานวนคี่เป็นหลัก.

พจนานุกรมไทย งับ หมายถึง:

 1. ก. ปิดอย่างไม่สนิทหรือปิดอย่างไม่ลงกลอน เช่น งับประตู; อาการที่อ้าปากคาบหรือกัดโดยเร็ว.

พจนานุกรมไทย จบ หมายถึง:

 1. ก. ต่อกัน, พบกัน, เช่น จับปลายเชือก ๒ เส้นมาจบกัน.

 2. ก. ยกของขึ้นหรือพนมมือเหนือหน้าผากเพื่อตั้งใจอุทิศให้เวลาทำบุญทำทาน; กิริยาที่ช้างชูงวงขึ้นเหนือหัวทําความเคารพ ในคำว่า ช้างจบ.

 3. น. การสิ้นสุดคราวหนึ่ง ๆ, ลักษณนามเรียกการสิ้นสุดเช่นนั้น เช่น สวดจบหนึ่ง ตั้งนโม ๓ จบ. ก. สิ้นสุดคราวหนึ่ง ๆ เช่น จบชั้นไหน.

พจนานุกรมไทย ชิด หมายถึง:

 1. น. ชื่อเนื้อในลูกไม้ชนิดหนึ่งได้จากต้นตาว (Arenga pinnata) มีเนื้อคล้ายลูกจาก เรียกว่า ลูกชิด. (ดู ตาว ๒, ต๋าว ประกอบ).

 2. ก. ใกล้จวนติดหรือใกล้จนติดกัน เช่น นั่งชิดกัน ชิดเข้าไปอีกหน่อย.

พจนานุกรมไทย ติด หมายถึง:

 1. ก. อาการที่ข้องอยู่ เช่น ติดอยู่ในโลก ติดอยู่ในกิเลส; ประดับ เช่น ติดเหรียญ ติดตรา เอาดอกไม้ติดผม; แนบอยู่ เช่น เนื้อติดมัน เนื้อติดกระดูก; ทําให้เกิดขัดอยู่หรือข้องอยู่จนไม่อาจให้เคลื่อนไปได้ เช่น ติดขบวนแห่ ติดไฟแดง ติดฝน; ชอบอย่างขาดไม่ได้ เช่น ติดบุหรี่ ติดฝิ่น; อาศัยไปด้วยหรือมาด้วย เช่น ติดรถไปด้วย; ผนึก เช่น ติดแสตมป์ ติดประกาศ ติดกาว; จุด เช่น ติดไฟ ติดตะเกียง ติดเตาฟู่; ต่อเนื่องอย่างใกล้ชิด เช่น ห้องติดกัน; ได้รับเชื้อโรค เช่น ติดหิด; คงอยู่หรือทําให้คงอยู่ เช่น สีติดเสื้อ เสื้อติดสี; ไม่ร่วง, ไม่หลุด, (ใช้แก่ผลไม้) เช่น มะม่วงปีนี้ติดมาก; อยู่ในที่คุมขัง เช่น ติดคุก ติดตะราง; กักบริเวณ เช่น ติดสนม; คล้าย, ใกล้ข้าง, เช่น หน้าตาติดไปทางพ่อ; (ปาก) มีหนี้สินติดค้างกันอยู่ เช่น ติดเงิน.

 2. น. ชื่อปลาทะเลทุกชนิดในวงศ์ Echeneidae เช่น สกุล Echeneis และ Remora มีลักษณะเฉพาะเด่นกว่าปลาอื่น ๆ ทั้งหมด คือ ที่ด้านบนของส่วนหัวมีอวัยวะรูปวงรีลักษณะเป็นซี่เรียงตัวในแนวขวางคล้ายบานเกล็ด ใช้เป็นส่วนยึดเกาะแน่นกับปลาหรือสัตว์อื่นที่มีขนาดใหญ่กว่าหรือวัตถุลอยนํ้า ปากเชิดขึ้นอยู่ปลายสุดของหัว ที่พบเสมอได้แก่ ชนิด E. naucrates, เหา เหาทะเล หรือ เหาฉลาม ก็เรียก.

 3. ก. ในการแทงโปโดยวิธีเลี่ยม ลูกค้าติดประตูข้างเคียงได้ ๑ ประตู โปออกประตูที่ลูกค้าแทงเลี่ยมไว้ เจ้ามือจ่าย ๒ ต่อ ถ้าออกประตูที่ลูกค้าแทงติดไว้ ไม่ได้ไม่เสีย ถ้าออกประตูอื่นนอกจากนั้น เจ้ามือกิน เช่น ลูกค้าแทงเลี่ยม ๒ ติด ๓ โปออก ๒ เจ้ามือจ่าย ๒ ต่อ ถ้าออก ๓ ไม่ได้ไม่เสีย ถ้าออกหน่วยหรือครบ เจ้ามือกิน.

พจนานุกรมไทย ปิด หมายถึง:

 1. ก. กันหรือกั้นไว้ไม่ให้เผยออก เช่น ปิดฝาหม้อ, กันหรือกั้นไว้ให้เข้าออกไม่ได้ เช่น ปิดถนน; ติด เช่น ปิดประกาศ ปิดทอง; โดยปริยายหมายความว่า หยุด เช่น โรงเรียนปิด, ทําให้หยุด เช่น ปิดพัดลม ปิดวิทยุ, ไม่เปิดเผย เช่น ปิดวิชา ปิดความ.

พจนานุกรมไทย ปิดกล้อง หมายถึง:

 1. (ปาก) ก. เสร็จการถ่ายภาพยนตร์ครั้งสุดท้ายของแต่ละเรื่อง.

พจนานุกรมไทย สนิท หมายถึง:

 1. [สะหฺนิด] ว. อย่างใกล้ชิด, ชิดชอบ, เช่น เพื่อนสนิท คนสนิท เขาสนิทกันมาก, แนบชิด เช่น เข้าปากไม้ได้สนิท; กลมกล่อม, กลมกลืน, ในลักษณะที่เข้ากันได้ดีไม่มีอะไรบกพร่อง ซึ่งดูประหนึ่งว่าเป็นเนื้อเดียวหรือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เช่น ประตูปิดสนิท สีเข้ากันสนิทเป็นเนื้อเดียวกัน ผนังห้องแต่ละด้านแม้จะทาสีต่างกันแต่สีก็เข้ากันได้สนิท; อย่างแท้จริง หรือทั้งหมดโดยไม่มีอะไรแทรกหรือเจือปน เช่น มะปรางหวานสนิท เชื่อสนิท ตีหน้าสนิท. (ป. สินิทฺธ ว่า เสน่หา, รักใคร่; ส. สฺนิคฺธ).

พจนานุกรมไทย หับ หมายถึง:

 1. ก. ปิด, งับ, เช่น เข้าห้องแล้วหับประตูเสีย.

พจนานุกรมไทย หุบ หมายถึง:

 1. ก. อาการรวมเข้าของสิ่งที่ขยายออก เช่น หุบร่ม ใบไม้หุบ; อาการที่แสงอาทิตย์ถูกเมฆบดบัง เรียกว่า แดดหุบ.

พจนานุกรมไทย ใกล้ หมายถึง:

 1. [ไกฺล้] ว. จวน, เกือบ, เคียง, ไม่ห่าง.

 ภาพประกอบ

 • close แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ close แปลว่า กระชั้นชิด ประเภท V ตัวอย่าง เวลากระชั้นชิดเข้ามาจนผมทำอะไรแทบไม่ทัน หมวด V
 • close แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ close แปลว่า ติด ประเภท V ตัวอย่าง พ่อเอาแก้มมาติดแก้มลูกสาว พร้อมกับกอดแน่นๆ เพิ่มเติม อาการที่ของ 2 สิ่งแนบกันอยู่ หมวด V
 • close แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ close แปลว่า ปิดกล้อง ประเภท V ตัวอย่าง หลังจากที่ละครสายใจปิดกล้อง ทางผู้จัดละครก็เปิดละครเรื่องที่ 2 ทันที เพิ่มเติม เสร็จสิ้นการถ่ายภาพยนตร์ครั้งสุกท้ายของแต่ละเรื่อง หมวด V
 • close แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ close แปลว่า ใกล้ ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • close แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ close แปลว่า ใกล้ ประเภท ADV หมวด ADV
 • close แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ close แปลว่า ใกล้ชิด ประเภท ADJ ตัวอย่าง ญาติที่ใกล้ชิดกับผู้ตายก็เหลืออยู่ไม่กี่คน หมวด ADJ
 • close แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ close แปลว่า จบ ประเภท VI หมวด VI
 • close แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ close แปลว่า กระชั้น ประเภท V ตัวอย่าง รถยนต์กระชั้นเข้ามาใกล้เด็กเต็มทีโดยไม่ชะลอความเร็ว หมวด V
 • close แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ close แปลว่า ชิด ประเภท ADV ตัวอย่าง เรายืนอยู่ชิดกันมาก จนแทบได้ยินเสียงเต้นของหัวใจ หมวด ADV
 • close แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ close แปลว่า ปิด ประเภท VI หมวด VI
 • close แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ close แปลว่า ปิด ประเภท VT หมวด VT
 • close แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ close แปลว่า งับ ประเภท V ตัวอย่าง คนรับใช้เดินมางับประตูห้องเจ้านาย หมวด V
 • close แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ close แปลว่า หุบ ประเภท V ตัวอย่าง เธออ้าปากกำลังจะพูด แต่กลับหุบลงเมื่อครูเดินผ่านมา เพิ่มเติม อาการรวมเข้าของสิ่งที่ขยายออก หมวด V
 • close แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ close แปลว่า ปิด ประเภท V ตัวอย่าง หลายโครงการฉลองความสำเร็จปิดโครงการก่อสร้างในปีนี้ หมวด V
 • close แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ close แปลว่า คู่คี่ ประเภท V ตัวอย่าง ปริมาณการผลิตเหล็กของทั้งสองโรงงานนี้คู่คี่กัน หมวด V
 • close แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ close แปลว่า ทำให้จบ ประเภท VT หมวด VT
 • close แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ close แปลว่า หับ ประเภท V ตัวอย่าง แม่ออกมาไล่เขาเข้าบ้านและหับบานประตูลงกลอน หมวด V
 • close แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ close แปลว่า การล้มเลิก ประเภท N ตัวอย่าง การล้มเลิกกิจการของบริษัทมีสาเหตุมาจากเศรษฐกิจตกต่ำ หมวด N
 • close แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ close แปลว่า ที่คล้ายกัน, ที่แตกต่างกันน้อยมาก ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • close แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ close แปลว่า ซี้ ประเภท ADJ ตัวอย่าง ตอนนี้เขาสองคนกลายเป็นเพื่อนซี้กันไปแล้ว เพิ่มเติม ที่เข้ากันได้ดี, ที่รู้ใจกัน หมวด ADJ
 • close แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ close แปลว่า สนิท ประเภท ADJ ตัวอย่าง ท่านไปมาหาสู่ทีบ้านกระผมเป็นประจำจนกลายเป็นญาติสนิทที่ผมมักคุ้นจนลืมความเป็นเจ้าเป็นนายของท่านไป เพิ่มเติม ที่รู้จักชอบพอกันมานาน หมวด ADJ
 • close แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ close แปลว่า ที่มีความใกล้ชิดกัน ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • close แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ close แปลว่า คับ ประเภท V ตัวอย่าง หนอนมีผนังลำตัวห่อหุ้มอยู่ภายนอกเมื่อเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จะเต็มและคับผนังลำตัวที่หุ้มอยู่ เพิ่มเติม มีลักษณะหรือปริมาณเกินพอดี หมวด V

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "close"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"