ภาษาไทย

กระป๋อง

N

ภาษาอังกฤษ tin

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ can

ตัวอย่าง เครื่องนี้มีประสิทธิภาพในการบรรจุกระป๋องซุปมาก

เพิ่มเติม ภาชนะทำด้วยเหล็กวิลาดหรือสังกะสีเป็นต้น มักมีรูปเป็นทรงกระบอก สำหรับบรรจุของต่างๆ

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ can

Posted on by Admin

CLAS

ภาษาอังกฤษ can

ตัวอย่าง หมอแนะนำว่าไม่ควรดื่มโค้กเกินวันละ 2 กระป๋อง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กระป๋อง หมายถึง:

  1. น. ภาชนะทําด้วยเหล็กวิลาดหรือสังกะสีเป็นต้น มักมีรูปเป็นทรงกระบอก สําหรับบรรจุของต่าง ๆ, ลักษณนามว่า ใบ, ลูก.

 ภาพประกอบ

  • กระป๋อง
  • กระป๋อง
  • กระป๋อง
  • กระป๋อง

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "กระป๋อง"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"