EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

tin

N

แปลว่า กระป๋อง

Posted on by Admin

แปลว่า ภาชนะที่ทำจากดีบุก

Posted on by Admin

แปลว่า ดีบุก

ตัวอย่าง เหมืองแร่ส่งดีบุกไปยังปีนังเพื่อทำการถลุง

เพิ่มเติม ธาตุลำดับที่ 50 เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็งสีขาวคล้ายโลหะเงิน เนื้ออ่อน มี 3 อัญรูป คือ ดีบุกสีเทา ดีบุกสีขาว และดีบุกรอมบิก ใช้ประโยชน์ฉาบผิวเหล็กเพื่อกันไม่ให้เป็นสนิม ใช้ทำโลหะเจือ แผ่นดีบุกบางๆ ใช้สำหรับห่อของเพื่อกันชื้น

Posted on by Admin

แปลว่า ดีบุก, แร่ดีบุก

Posted on by Admin

VT

แปลว่า เคลือบด้วยดีบุก, ชุบดีบุก

Posted on by Admin

แปลว่า บรรจุกระป๋อง

Posted on by Admin

ADJ

แปลว่า ซึ่งทำด้วยแผ่นดีบุก

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กระป๋อง หมายถึง:

  1. น. ภาชนะทําด้วยเหล็กวิลาดหรือสังกะสีเป็นต้น มักมีรูปเป็นทรงกระบอก สําหรับบรรจุของต่าง ๆ, ลักษณนามว่า ใบ, ลูก.

พจนานุกรมไทย ดีบุก หมายถึง:

  1. น. ธาตุลําดับที่ ๕๐ สัญลักษณ์ Sn เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็งสีขาวคล้ายโลหะเงิน เนื้ออ่อน หลอมละลายที่ ๒๓๑.๙ °ซ. มี ๓ อัญรูป คือ ดีบุกสีเทา ดีบุกสีขาว และดีบุกรอมบิก ใช้ประโยชน์ฉาบผิวเหล็กเพื่อกันไม่ให้เป็นสนิม ใช้ทําโลหะเจือ แผ่นดีบุกบาง ๆ ใช้สําหรับห่อของเพื่อกันชื้น. (ป. ติปุ; ส. ตฺรปุ; อ. tin).

 ภาพประกอบ

  • tin แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ tin แปลว่า กระป๋อง ประเภท N หมวด N
  • tin แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ tin แปลว่า ภาชนะที่ทำจากดีบุก ประเภท N หมวด N
  • tin แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ tin แปลว่า เคลือบด้วยดีบุก, ชุบดีบุก ประเภท VT หมวด VT
  • tin แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ tin แปลว่า ดีบุก ประเภท N ตัวอย่าง เหมืองแร่ส่งดีบุกไปยังปีนังเพื่อทำการถลุง เพิ่มเติม ธาตุลำดับที่ 50 เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็งสีขาวคล้ายโลหะเงิน เนื้ออ่อน มี 3 อัญรูป คือ ดีบุกสีเทา ดีบุกสีขาว และดีบุกรอมบิก ใช้ประโยชน์ฉาบผิวเหล็กเพื่อกันไม่ให้เป็นสนิม ใช้ทำโลหะเจือ แผ่นดีบุกบางๆ ใช้สำหรับห่อของเพื่อกันชื้น หมวด N
  • tin แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ tin แปลว่า ดีบุก, แร่ดีบุก ประเภท N หมวด N
  • tin แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ tin แปลว่า บรรจุกระป๋อง ประเภท VT หมวด VT
  • tin แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ tin แปลว่า ซึ่งทำด้วยแผ่นดีบุก ประเภท ADJ หมวด ADJ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "tin"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"