ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "false"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  false

  ความหมายตรงข้ามกับ true

  แปลว่า ผิด

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า เป็นจริง

  ความหมายตรงข้ามกับ true

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  false

  ความหมายตรงข้ามกับ correct

  แปลว่า ผิด

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า ถูกต้อง

  ความหมายตรงข้ามกับ correct

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "false"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
correctfalse
truefalse