ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "true"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    true

    ความหมายตรงข้ามกับ false

    ความหมายตรงข้ามกับ false

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "true"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
correctfalse
falsetrue

คำศัพท์ หมวด "false" เหมือนกับ "true"   ได้แก่