คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

true

ตรงข้ามกับ false

หมวดหมู่ false

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary true แปลว่า:

  1. (adj) ถูกต้อง

  2. (adj) ที่ซื่อสัตย์, ที่ไว้ใจได้, ที่ไม่หลอกลวง

  3. (adj) ที่เป็นของแท้, ที่ไม่ปลอม

  4. (adj) ที่เป็นเรื่องจริง

  5. (adj) อย่างซื่อสัตย์

  6. (adv) เป็นจริง, เป็นความจริง

  7. (adj) แท้

  8. (adv) แน่นอน, เที่ยงตรง, แม่นยำ

 ภาพประกอบ

  • true เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน true ตรงข้ามกับ false หมวด false

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

false talkative tame teach tell the truth thaw there thick tie together transparent

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "true"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่