คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

triumph

ตรงข้ามกับ defeat

หมวดหมู่ defeat

EN-TH Dictionary triumph แปลว่า:

  1. (n) การฉลองชัยชนะ

  2. (n) ความยินดีจากชัยชนะ

  3. (vi) ฉลองชัยชนะ

  4. (n) ชัยชนะ

  5. (vi) ประสบความสำเร็จ

  6. (vi) ยินดีจากชัยชนะ

  7. (vi) ได้รับชัยชนะ

 ภาพประกอบ

  • triumph เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน triumph ตรงข้ามกับ defeat หมวด defeat

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

talkative tame teach tell the truth thaw there thick tie together transparent

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "triumph"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่