ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "triumph"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    triumph

    ความหมายตรงข้ามกับ defeat

    ความหมายตรงข้ามกับ defeat

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "triumph"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
victorydefeat
defeatvictory

คำศัพท์ หมวด "defeat" เหมือนกับ "triumph"   ได้แก่