ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "transparent"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    transparent

    ความหมายตรงข้ามกับ opaque

    ความหมายตรงข้ามกับ opaque

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ หมวด "opaque" เหมือนกับ "transparent"   ได้แก่