ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "forgiveness"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  forgiveness

  ความหมายตรงข้ามกับ blame

  ความหมายตรงข้ามกับ blame

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  forgiveness

  ความหมายตรงข้ามกับ revenge

  ความหมายตรงข้ามกับ revenge

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "forgiveness"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
forgiveblame
praiseblame
blamepraise

คำศัพท์ หมวด "blame" เหมือนกับ "forgiveness"   ได้แก่