คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

fortunate

ตรงข้ามกับ unfortunate

หมวดหมู่ unfortunate 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary fortunate แปลว่า:

  1. ธัญ

  2. โชคดี, เคราะห์ดี

  3. เฮง

 ภาพประกอบ

  • fortunate
  • fortunate

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "fortunate"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่