ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "forward"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  forward

  ความหมายตรงข้ามกับ backward

  แปลว่า ไปข้างหน้า

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า ย้อนหลัง

  ความหมายตรงข้ามกับ backward

  Listen to voicemalefemale