คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

forward

ตรงข้ามกับ backward

หมวดหมู่ backward

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary forward แปลว่า:

  1. (adv) ก้าวหน้า, คืบหน้า

  2. (adj) ซึ่งไปข้างหน้า

  3. (n) ตำแหน่งกองหน้า, กองหน้า, ผู้เล่นกองหน้า

  4. (n) ผู้เล่นกองหน้า

  5. (vt) สนับสนุน, ส่งเสริม

  6. (vt) ส่งต่อ (จดหมาย)

  7. (adj) เกี่ยวกับอนาคตข้างหน้า, เกี่ยวกับวันข้างหน้า

  8. (adv) โดยไปข้างหน้า, โดยอยู่ข้างหน้า, โดยล้ำหน้า

 ภาพประกอบ

  • forward เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน forward ตรงข้ามกับ backward หมวด backward

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

backward false feeble few finish floor for fore foreigner forgiveness fortune frequent

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "forward"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่