คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

frank

ตรงข้ามกับ secretive

หมวดหมู่ secretive

EN-TH Dictionary frank แปลว่า:

  1. (sl) จากไป, ไป

  2. (adj) ด้วยใจจริง, จริงใจ

  3. (n) ตราประทับแสดงการยกเว้นการชำระค่าแสตมป์

  4. (vt) ประทับตราให้ผ่านโดยไม่ต้องชำระค่าผ่าน

  5. (adj) พูดตรงไปตรงมา

  6. (n) ลายเซ็นหรือเครื่องหมายบนไปรษณียภัณฑ์ แสดงการอนุญาตให้ผ่านโดยไม่ต้องชำระเงิน

  7. (adj) เปิดเผย, ตรงไปตรงมา, ไม่อ้อมค้อม

 ภาพประกอบ

  • frank เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน frank ตรงข้ามกับ secretive หมวด secretive

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

false feeble few finish floor for fore foreigner forgiveness fortune frequent future

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "frank"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่