Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms secretive

Antonyms SECRETIVE ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms secretive

Antonyms SECRETIVE ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. frank
    ตรงข้ามกับ secretive
  2. open
    ตรงข้ามกับ secretive

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms secretive"