คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

future

ตรงข้ามกับ present

หมวดหมู่ present 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ past

หมวดหมู่ past 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary future แปลว่า:

 1. อนาคต

 2. อนาคต

 3. ข้างหน้า

 4. อนาคตกาล

 5. อนาคต

 6. วันข้างหน้า

 7. วันหน้า

 8. ภายหน้า

 9. ภาคหน้า

 10. ภายภาคหน้า

 11. วันหลัง

 12. เบื้องหน้า

 ภาพประกอบ

 • future
 • future

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "future"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่