คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

foreigner

ตรงข้ามกับ native

หมวดหมู่ native

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary foreigner แปลว่า:

  1. (n) คนต่างชาติ

  2. (n) คนต่างชาติ, คนต่างประเทศ, ชาวต่างชาติ, ชาวต่างประเทศ

  3. (n) คนต่างแดน

  4. (n) ชาวต่างชาติ

  5. (n) ชาวต่างประเทศ

  6. (n) ต่างชาติ

  7. (n) ต่างชาติต่างภาษา

  8. (n) ต่างแดน

 ภาพประกอบ

  • foreigner เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน foreigner ตรงข้ามกับ native หมวด native

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

countrymen false feeble few finish floor for fore forgiveness fortune frequent future

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "foreigner"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่