คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

open

ตรงข้ามกับ secretive

หมวดหมู่ secretive

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary open แปลว่า:

 1. (v) กาง

 2. (vt) กาง, คลี่

 3. (n) ที่กว้าง, ที่ว่าง, ที่โล่ง, ที่แจ้ง

 4. (adj) ที่ถกเถียงกันได้

 5. (adj) ที่มีนิสัยตรงไปตรงมา, เปิดเผย

 6. (adj) ที่เปิดอยู่

 7. (adj) ที่เปิดเผยสู่สาธารณะ

 8. (v) พะงาบๆ

 9. (adj) ว่าง

 10. (adj) หวะ

 11. (adj) ออกนอกหน้า

 12. (v) เบิก

 13. (v) เปิด

 14. (v) เปิดงาน

 15. (adj) เปิดผนึก

 16. (vt) เปิดหรือเริ่มพิธีอย่างเป็นทางการ

 17. (vi) เปิดออก, อ้า, เผยอ, แง้ม

 18. (v) เปิดเรียน

 19. (adj) เปิดโล่ง, โล่ง, ที่ไม่มีสิ่งใดปิดกั้น

 20. (vt) เริ่มต้น, เริ่ม, เริ่มเดิน, เริ่มปฏิบัติงาน

 21. (v) เลิก

 22. (v) เวิก

 23. (v) แบ

 ภาพประกอบ

 • open เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน open ตรงข้ามกับ secretive หมวด secretive

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

close closed obese obvious occupied on once one opposite ordinary shut

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "open"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่