คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

closed

ตรงข้ามกับ open

หมวดหมู่ open 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary closed แปลว่า:

  1. ที่ไม่เปิดรับสิ่งใหม่

  2. จำกัดเฉพาะกลุ่มหรือบุคคล

  3. ปิด

  4. ที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง

 ภาพประกอบ

  • closed

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "closed"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่